Monday, June 18, 2007

Harebol from Brazil

Harebol mede bramanen,
 
 
Ik zit hier in brazilie, in de provincie Bahia, of tewel Brahia, bij Monte Pascoal. Dit punt was het eerste punt dat de Portugezen zagen toen ze Brazilie 'ontdekten'. Op en rond deze berg ligt het atlantische regenwoud, teminste wat daar van over is zo 20.000 hectare tropisch regenwoud.
Ik ben met Ian en hij wil een ecologische touristische organisatie van de grond krijgen, zodat de  natuur beschermt kan worden en de Indianen(pataxo) aldaar een alternatieve economische bestemming krijgen, i.p.v het kappen van tropische bomen voor goedkoop fabriceren van producten (schalen enz) voor toeristen. Door een duurzame organisatie op te richten kunnen de indianen de "toeristen" laten zien wat leven in het paradijs is, en kunnen mensen weer voelen wat het is om verbonden met de natuur(GOD) te zijn . We zijn bezig met de lokale overheid voor vergunningen, met de stamhoofden voor samenwerking, en met inversteerders om het project van de grond te krijgen. Ik leg alles op video vast om dit in Nederland te laten zien. Zodat er geld naar dit project kan stromen om de resten van de wereld(natuur) te redden en de mens zich bewust te laten voelen met zijn schepper, de natuur. Als we dat NU niet doen zal het heel moeilijk worden om op deze planeet waar al zovehet goddelijke te kunnen ervaren, want God is natuur is mens. Als we dit weer vinden is geluk voor iedereen toegankelijk.
 
Voor zover deze Bramaanse Inlichting van uw eeuwige dienaar,
 
Hero Hari Das


No comments: